top of page

קטלוג זני מורשת

קטלוג הזנים שלנו הינו פרי מבשיל של עבודת מחקר עצמאית ומתמשכת בנושא הזנים המסורתיים של עצי הפרי המקומיים. את המידע המפורט לגבי כל זן אנו אוספים בהדרגה לאורך השנים והוא מבוסס בעיקרו על  תצפית לאורך עונות השנה וכמובן קטיף ושימוש בפרי. אנו מקבלים פרטי מידע רבים וחשובים מחקלאים ותיקים מהמגזר הערבי ומחקלאים פלסטינים בכפרי הגדה המערבית.

מרבית עצי האם נמצאים בשטחים פתוחים, בחצרות ובכרמי-בעל פרטיים ברחבי הארץ ולפיכך עבודת איסוף חומר הריבוי מורכבת ודורשת זמן רב. לא בכל שנה אנו משיגים חומר ריבוי מכל הזנים או בכמות מספקת וכן

על-אף מורכבות זו, אנו מחויבים לכך שכל חומרי הריבוי שנכנסים אלינו למשתלה הגיעו מעצים בריאים וחיוניים שעברו תהליך תצפית וקטלוג מלא ומעמיק

שימו לב שהמידע המפורט בקטלוג זה מבוסס על שיטות גידול מסורתיות, ללא שימוש בהשקיה סדירה ודישון רב. משטר השקיה תדיר ודישון נוזלי לעצים בוגרים עלולים לשנות חלק מהנתונים המוצגים בפירוט תכונות הזן כגון תזמון הנבה, טעם, עמידות, התאמה לשימושים מסוימים וכד'.

bottom of page