top of page

רימונים
رمان

בתחום הרימונים אנו שמחים להציע מבחר זנים מסורתיים המאפיינים את אזורנו מאות בשנים ואף יותר. תכונות הפרי נעות כמובן על הטווח שבין האדום-שחור מתוק-חמוץ ועד לורוד מתוק. כל הזנים מצטיינים בטעמים עזים ובאופי, וכמובן, לפי טבעו של הרימון, מסוגלים לפתח מערכות שורשים איתנות ולשגשג גם בתנאי הקיץ הקשים של ארצנו. עם מצג הנוף היפה שלו (במיוחד בתקופות הפריחה והבשלת הפירות) וערכיו התזונתיים והקולינריים הגבוהים, עץ הרימון זוכה אצלנו לכינוי: "המיוחד".      

bottom of page