top of page

צמחי תבלין ומרפא

צמחי תבלין ומרפא רב-שנתיים הינם חלק חשוב ובלתי נפרד מהרכב הצמחייה בבוסתן המקומי. 

איכות ועוצמת הערכים התזונתיים, הרפואיים והקולינריים של הצמחים הללו מושפעת ממספר גורמים, ביניהם איכות הזנים, ממשק הגידול וסוג הקרקע.

אנחנו עוסקים בריבוי צמחי התבלין העיקריים של הבוסתן המקומי, מזני בר/תרבות משובחים, בדגש על איכות הטעם וארומה. חלק מן הצמחים ניתן לקבל כשתילים/פלאגים, חלק כנצרים חשופי שורש וחלק כזרעים לזריעה בשטח/במגשים. 

bottom of page