top of page

ייעוץ ופיקוח

 אנו מספקים שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח בפרויקטים בתחום הגינון הציבורי/פרטי, שיקום נופי

ופיתוח חקלאי. תחום ההתמחות שלנו בשתילה, אקלום ותחזוקה של עצי פרי וחורש מקומיים. 

 

עצי הפרי והחורש המקומיים דורשים התייחסות שונה ממה שמקובל בעולם הגינון והחקלאות המודרניים. 

אם הפרויקט שלכם שם דגש על צמחייה מקומית, על ממשק יעיל וחסכוני, על איזון ועמידות אופטימאלית של הצמחייה והמערכת האקולוגית ככלל, אנחנו נשמח לעמוד לצדכם

ולהביא ידע רב וניסיון לתהליך התכנון המפורט, הביצוע וביסוס המערכת.

במסגרת הפיקוח והליווי, ננחה את גורמי הביצוע של הפרויקט לעבודה על-פי מפרטים מקצועיים המותאמים לממשקים ברי-קיימא ונוודא שהעבודה אכן מבוצעת לפי המפרטים וההסכמים.     

1 (7).JPG

פירוט השירותים שאנו מספקים בתחום הפיקוח והליווי:

- הכרת התכניות ואיתור בעיות פוטנציאליות בתכניות לביצוע

- בקרה על מפרט עבודה טכני

- קביעה וניהול לוח זמנים לביצוע הפרויקט

- עריכת מכרזי קבלנים / אנשי מקצוע, השוואת מחירים וייעוץ לגבי בחירת גורמי הביצוע

- קבלת הצעות מחיר ובחירת ספקי חומרים

- תדריך ותיאום בשטח עם גורמי הביצוע בשלבי הביצוע השונים

- בקרה ואישור שלבי ביצוע ותשלום גורמים מבצעים

- פיקוח על עבודת קבלנים ואנשי מקצוע בשטח ותיאום ביניהם

- הערכה תקציבית וניהול תקציב הוצאות הקמה כללי 

- איתור ובחינת רמה מקצועית של קבלני משנה אפשריים לביצוע העבודות

bottom of page