top of page

זיתים

בקטלוג הזיתים שלנו תמצאו מבחר מצומצם יחסית של זנים מקומיים. בפועל, ישנם עשרות של וואריאנטים מטיפוס "הסורי", אנחנו החלטנו לכלול בקטלוג רק ספורים מתוכם לעת עתה.

שמו-לב שבמשתלה, מלאי שתילי הזיתים השוטף בד"כ מאוד מצומצם.

במידה ומעוניינים בהזמנה של שתילי זיתים, יש להזמין לפחות שנה מראש ממועד הנטיעה.

תמונות עדכניות ופרטי מידע נוספים יעודכנו  בקרוב

bottom of page