זיתים

בקטלוג הזיתים שלנו תמצאו מבחר מצומצם יחסית של זנים מקומיים. בפועל, ישנם עשרות של וואריאנטים מטיפוס "הסורי", אנחנו החלטנו לכלול בקטלוג רק ספורים מתוכם לעת עתה.

שמו-לב שבמשתלה, מלאי שתילי הזיתים השוטף בד"כ מאוד מצומצם.

במידה ומעוניינים בהזמנה של שתילי זיתים, יש להזמין לפחות שנה מראש ממועד הנטיעה.

תמונות עדכניות ופרטי מידע נוספים יעודכנו  בקרוב