top of page

אגוזים ושקדים
جوز واللوز

בתחום השקדים המתוקים, שיטת הגידול העיקרית בבוסתנאות המסורתית היתה בזריעה של שקדים מוצלחים והרכבת העצים, רק במידת הצורך. על-כן, בשרידי החקלאות המסורתית ברחבי הארץ אנחנו מוצאים מאות רבות של וואריאנטים של שקד מתוק ובהתאם לכך, מעט קווים אחידים שהורכבו באופן שיטתי על כנות ייעודיות. מאידך, ניתן לבודד מספר זנים שכן מוכרים לפחות ברמה האזורית ומורכבים במספרים קצת יותר גדולים, או לחילופין, מספר וואריאנטים מוצלחים ומשובחים באופן יוצא דופן שכדאי לשמר כקווים להרכבה ולהפצה ברחבי הארץ. לפניכם מבחר מצומצם של זנים שאתרנו במקומות שונים בארץ ובשטחי הגדה המערבית ואפיינו על סמך מעקב חוזר אחר העצים וידע שקיים בקרב חקלאים מקומיים סביב חלק מהזנים.

bottom of page