top of page

חרובים

למרות שאינו נכלל עם "שבעת המינים...", החרוב הוא אחד ממזונות הבסיס של אזורנו מזה אלפי שנים. לצערנו, בעשורים האחרונים החרוב נזנח-נשכח והמודעות לסגולותיו ירדה מאוד. עם-זאת, עדיין ידוע ומוכר כיום ערכו התזונתי והקולינרי הגבוה של החרוב ואף הוא מתחיל לזכות בהערכה מחודשת בשנים האחרונות. אנו שמחים להציע שלושה זנים משובחים של חרוב המאכל התרבותי. השתילים מורכבים על כנות זריעי-בר. ניתן להזמין אותנו לבצע הרכבה אצלכם במידה וישנם עצי-חרוב קיימים הזקוקים להרכבה וכן, ניתן להזמין חומר ריבוי להרכבה בחודשים אפריל-מאי  

bottom of page