top of page

תאנים
تين

התאנה היתה עד לפני כמה עשורים אחד מעצי הפרי המרכזיים של ארצנו והיוותה חלק משמעותי מתוך הגידולים החקלאים ועצי החצר והבוסתן. מתוך כך, היו ועדיין קיימים זנים מקומיים רבים, חלקם בני אלפי שנים, שעברו מדור לדור והושבחו בתהליך הדרגתי של ברירה טבעית לאדם.

מתוך סך האוסף שלנו, התאנים מהוות את החלק הגדול ביותר - תוכלו למצוא אצלנו למעלה מ-20 זנים שונים בעלי תכונות פרי שונות, זמני הנבה שונים וכד'. מה שמשותף לכולם הוא שהם הזנים המובחרים ביותר ששרדו ובעלי טעם ייחודי ומשובח  

bottom of page