top of page

תותי-עץ
توت

המודעות לסגולותיו של תות העץ עלתה רק בשנים האחרונות ויחד איתה גם הגיעו מספר זנים משובחים מאזור מרכז-אסיה. משתלת ילקוט הרועים מציעה מגוון זני תות-עץ מקומיים וותיקים יחד עם הזנים האסייתים החדשים באזורנו. עץ התות אחד העצים הנפלאים והקלים לגידול, בבגרותו נושא יבולים משמעותיים של פרי נפלא כמעט ללא צורך בטיפול ותשומות. עמידותו לתנאי האקלים המקומיים וחסינותו בפני מזיקי עלה, שלד ופרי הופכת אותו לאחד העצים המועילים והחסכוניים שניתן לשתול באקלים הימתיכוני-יובשני 

bottom of page