top of page

גפנים

הגפן הייתה ונשארה אחד מצמחי התועלת החשובים של אזורנו. עם-זאת, השימוש העיקרי כיום הוא בזני מכלוא מודרניים או בזנים בינלאומיים המיועדים ליין וזה גם מה שאנו מוצאים במשתלות. אנו גאים להציע מבחר רחב של זני מורשת מקוריים לארץ ישראל וגם כמה זנים עתיקים מאזור אגן הים התיכון. זנים אלו ניחנים בעמידות והתאמה גבוהה לתנאי הארץ (אקלים, קרקע, מחלות) ובטיפול נכון, יניבו יבולים שופעים ומשובחים ללא צורך בהשקיה ותשומות גבוהות. בקטלוג הגפנים תמצאו כמובן מידע רב על כל זן וזן מבחינת תכונות הפרי, זמני הנבה, שימושים וכן הלאה   

bottom of page